Държавен вестник, брой 61 от 23.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 61 от 23.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 61 от 23.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и шестото Народно събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и шестото Народно събрание
РЕШЕНИЕ по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за избиране на секретари на Четиридесет и шестото Народно събрание

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 11 от 14.07.2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
НАРЕДБА № 119 от 21.12.2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 15 от 08.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“
НАРЕДБА № 39 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“
НАРЕДБА № 16 от 12.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация в жп инфраструктура“

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.