Полезно в ДВ (бр. 46 от 01.06.2021 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на двете медии. Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

 

Коментарите са затворени.