Питат съдиите дали да отпаднат заповедите по чл. 417 ГПК въз основа на запис на заповед

Да отпадне ли издаването на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея? По този въпрос иска да чуе мнението на всички районни и окръжни съдии в страната членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Даниела Марчева, съобщава правно-информационният сайт Лекс.бг..

Съдия Марчева го поставя, тъй като е ръководител на проекта за реформа на заповедното производство, по който ВСС е партньор на “Ърнст енд Янг България”, като препредава молбата за допитване на съдиите на членовете на работната група. Целта е заповедното производство да се модернизира и първата стъпка за това е пълната му дигитализация, като повечето категории заявители ще бъдат задължени да подават заявления единствено по електронен път. Другата цел е заповедните производства да се разпределят централизирано между всички районни съдилища в страната, за да се изравни неравномерното им натоварване.

Затова Марчева иска първо да се установи каква е позицията на районните и окръжните съдии за това дали някои от заповедните производства по чл. 417 ГПК следва да бъдат изключени от централизираното разпределение. Става дума за тези по заявления по чл.417, т.3, 6 и 10 ГПК.

Тя обаче поставя и друг въпрос на съдиите – дали въобще да не отпадне чл. 417, т. 10 ГПК и когато основанието за издаването на заповедта е запис на заповед, менителница или облигация, да се издава заповед по чл. 410 ГПК.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.