Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 50 от 15.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 от 11.06.2021 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 11.06.2021 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
РЕШЕНИЕ № 445 от 11.06.2021 г. за признаване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания
РЕШЕНИЕ № 446 от 11.06.2021 г. за признаване на Сдружение „Съюз на глухите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания
РЕШЕНИЕ № 447 от 11.06.2021 г. за признаване на Кооперативен съюз „Национален съюз на трудово-производителните кооперации“ за национално представителна организация за хора с увреждания

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 14 от 04.06.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“
НАРЕДБА № 1 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“

 

Коментарите са затворени.