Държавен вестник, брой 46 от 01.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 46 от 01.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 46 от 01.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 26.05.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 26.05.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 на МС от 28.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 на МС от 28.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 27.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 11 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“
НАРЕДБА № 31 от 22.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“

 

Коментарите са затворени.