Полезно в ДВ (бр. 42 от 18.05.2021 г.)

В извънреден брой на „Държавен вестник“ са обнародвани три решения на Централната избирателна комисия, а именно: относно утвърждаване на образци на изборни книжа и относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както и относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове.

Чрез допълнение в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията се дава възможност в срок от 45 дни инвестиционни проекти, изработени по отменената наредба за достъпна среда, да могат да бъдат внесени за одобряване по стария ред.

Коментарите са затворени.