Държавен вестник, брой 44 от 25.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 44 от 25.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 44 от 25.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 144 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен, на 3.10.2021 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 20.05.2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка
НАРЕДБА № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка
РЕШЕНИЕ № 54-НС от 20.05.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

 

Коментарите са затворени.