Държавен вестник, брой 42 от 18.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 42 от 18.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 42 от 18.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 115 за освобождаване на Андрей Димитров Техов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чили
УКАЗ № 116 за назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чили със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина
УКАЗ № 136 за освобождаване на Андрей Димитров Техов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Източна република Уругвай
УКАЗ № 137 за назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Източна република Уругвай със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина
УКАЗ № 138 за освобождаване на Андрей Димитров Техов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия
УКАЗ № 139 за назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина

Министерство на образованието и науката
Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план
НАРЕДБА № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г.)
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
РЕШЕНИЕ № 18-НС от 15.05.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 21-НС от 16.05.2021 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 22-МИ от 16.05.2021 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 

Коментарите са затворени.