Отстъпки за ползване на допълнителни продукти, регламентирани в сключения договор между АПИС и САК

 АПИС предоставя на всички адвокати – членове на Софийската адвокатска колегия, право на отстъпки от цената на онлайн версиите на всички останали продукти на АПИС по действащата към момента на заявката ценова листа. Отстъпките са съгласно следната спецификация:

  • При потребител Адвокатска кантора с до  5 броя отделни пароли за достъп – 30 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
  • При потребител Адвокатска кантора с до 10 броя отделни пароли за достъп – 35 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
  • При потребител Адвокатска кантора с до 15 броя отделни пароли за достъп – 40 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
  • При потребител Адвокатска кантора с до 20 броя отделни пароли за достъп – 45 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
  • При потребител Адвокатска кантора с до 25 броя отделни пароли за достъп – 50 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис;
  • При потребител Адвокатска кантора с над 25 броя отделни пароли за достъп – 55 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на Апис.

Поръчката може да включва различен брой абонаменти за отделните продукти, избрани от Адвокатската кантора, като нивата на отстъпките се определят спрямо броя заявени абонаменти за отделни продукти. За целта срещу всеки адвокатски номер АПИС записва избраните от съответния адвокат продукти.

Избраните допълнителни продукти ще бъдат присъединени към индивидуалното потребителско име и парола на съответния адвокат, предоставени от АПИС. В случай, че някой от адвокатите не е заявил достъп до продуктите, предоставени от САК, той ще получи достъп само до избраните от него допълнителни продукти.

Под „Адвокатска кантора“ се разбира всякакви формални и неформални групи от адвокати – членове на САК, които правят обобщена поръчка за допълнителни продукти с марка „АПИС“ и я заплащат едновременно по една издадена от АПИС фактура. АПИС предоставя достъп до продуктите след плащането.

Допълнителна информация можете да получите на телефоните на АПИС:

02/980 48 27 и 02/9239 800

Коментарите са затворени.