Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 5 от 19.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 на МС от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 18 от 14.01.2021 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 19 от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 20 от 14.01.2021 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 21 от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерация на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 22 от 14.01.2021 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 23 от 14.01.2021 г. за признаване на Съюзa за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 24 от 14.01.2021 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г. – ДВ, бр. 89 от 2020 г.)

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 5 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“
НАРЕДБА № 6 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“
НАРЕДБА № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1928-МИ от 14.01.2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 07.07.2020 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 1833-МИ на ЦИК от 7.07.2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 

Коментарите са затворени.