Държавен вестник, брой 1 от 05.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 1 от 05.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 1 от 05.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1819 от 18.12.2020 г. № РД-05-1026 от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложения № 1 – 3)152

 

Коментарите са затворени.