ВАС отмени увеличението на цените на парното и тока от 2017 г.

Голямото увеличение на цените на парното и тока от пролетта на 2017 г. е било незаконно. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) по протест на Върховната административна прокуратура (ВАП).

Съдът отмени решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 7 април 2017 г., с което бяха увеличени пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени за топлофикациите и някои големи предприятия, като ръстът на цените на парното е с повече от 25%.

Прокуратурата оспори решението на КЕВР дни след като беше взето. Първата инстанция – Административен съд София-град обаче не откри проблем и потвърди увеличението на цените.

С решение от 8 декември 2020 г. обаче ВАС окончателно отмени решението на КЕВР (пълния му текст виж тук).

Върховните съдии посочват, че производството за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство е открита от КЕВР на 20 март 2017 г. Преди това обаче ВАС с няколко свои решения отменя множество разпоредби от действалите към онзи момент наредби за регулиране на цените на топлинната и на електрическата енергия.

„Предвид горното към датата на откриване на административното производство за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа липса уредба, която да бъде приложима към изменение на цените на електрическата енергия“, заявява ВАС.

Той посочва, че Законът за енергетиката (тогава чл. 31а, а сега чл. 31б, ал. 1) е давал право на КЕВР при необходимост да изменя цените, „но дори и при наличието на тази възможност, направеното на 20 март 2017 г. не може да се основе единствено на цитираните норми от ЗЕ“.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.