Парламентът прие отново неустойките по бърз кредит, които вече отмени. На 1 януари влизат в сила две взаимно изключващи се норми

Вносителят на предложението за високите неустойки Спас Панчев за първи път говори по темата от парламентарната трибуна.

Народното събрание днес прие повторно разпоредбите в Закона за потребителския кредит (ЗПК), с които се въвежда неустойка от два пъти главницата, които сам отмени на 26 ноември. Това стана с 121 гласа „за“ и 74 „против“.

Двете разпоредби – тази, с която неустойката беше отменена и тази, с която тя днес отново беше приета, влизат в сила в един и същи момент – 1 януари 2021 г.

Следва да се припомни хронологията на целия законодателен процес, за да стане ясно как се стигна до тук.

На 19 ноември 2020 г. парламентът без какъвто и да е дебат прие промяна в ЗПК, направена чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС. Тя е внесена от независимия депутат Спас Панчев между първото и второто четене на ЗДДС и предвижда, че определени разходи по бърз кредит, които на практика са неустойка, могат да достигат двойния размер на главницата и съдът няма право да ги отмени като прекомерни или накърняващи добрите нрави (повече можете да си припомните тук).

Приетото изменение предизвика скандал – омбудсманът Диана Ковачева каза, че ако влезе в сила, ще го атакува в Конституционния съд, а над 130 адвокати призоваха президентът да наложи вето.

На 24 ноември 2020 г. шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова предложи промяната в ЗПК да бъде отменена със заключителните разпоредби на закона за бюджета за 2021 г.

На 25 ноември 2020 г. президентът Румен Радев наложи вето на същата поправка.

На 26 ноември 2020 г. парламентът окончателно прие бюджета за догодина, включително и разпоредбата, с която се отменя новата неустойка по бързи кредити.

На 3 декември 2020 г. парламентът, обсъждайки ветото, прие повторно разпоредбата в ЗПК, атакувана от президента, а именно тази, въвеждаща високата неустойка.

Как бюджетната комисия в прието от мнозинството становище обяснява ефекта и крайният резултат от тази нестандартна законодателна техника четете тук.

Коментарите са затворени.