Адвокатурата до управляващите: България няма имотен регистър, че да го надграждаме

В България всъщност няма Имотен регистър, защото за нито един район на страната министърът на правосъдието не е издал заповед за въвеждането му. Този факт напомни Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище (пълния му текст виж тук ) до Министерството на правосъдието, което огласи изменения в Правилника за вписванията (ПВ). С тях беше обявено, че вместо да ходи до службата по вписванията, всеки който иска да получи незаверен препис от нотариален акт или удостоверение за тежести за даден имот, ще може да подаде заявлението си по електронен път (повече за предложенията виж тук).

Адвокатурата изразява принципно несъгласие с промените, които се правят заради европроект за надграждане на имотния регистър и интеграцията му с кадастъра.

„Към настоящия момент у нас няма Имотен регистър в нито един съдебен район, така че всички нормативни промени и технически проекти, насочени към „надграждане“ на имотен регистър, какъвто не съществува, са не само концептуално погрешни, а и твърде опасни, защото могат да създадат и поддържат в обществото погрешното впечатление, че съществува имотен регистър“, заявява ВАдС. И напомня, че още през 2001 г. Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) предвиди създаване на имотен регистър, който се състои от партидите на недвижимите имоти.

Въвеждането на имотен регистър става със заповед на министъра на правосъдието (по чл. 73, ал. 1 от ЗКИР), която се обнародва в Държавен вестник. А близо 20 години по-късно такава няма за нито един съдебен район в страната.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.