Прерайонирането на София няма да затрудни административните съдилища

Съдийската колегия отново обсъжда прекрояването на съдебния район

Прекрояването на софийския съдебен район едва ли ще затрудни административните съдилища. Ако бъде осъществено, само около 330 дела ще бъдат „прехвърлени“ от Административен съд София-град (АССГ) към тези в Перник и София-област, сочат данните, събрани от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Според анализа за натовареността на съдилищата за 2019 г. най-натоварен е АССГ – там един магистрат средно на месец разглежда 22.40 дела, докато този в АдмС-Перник – 16.25, а в АССО – 14.05, което е под средната за страната, която е 17.19 дела месечно на магистрат.

Днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще обсъди отново темата за прерайонирането на софийския съдебен район, която стои на вниманието ѝ от две години.

През 2018 г. кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков предложиха да се променят границите на съдебните райони на 32 кметства и пет столични квартала. Идеята е делата на хората, които живеят в крайни квартали на София, вилни зони и села около столицата, да се гледат от районни съдилища в съседни градове.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Коментарите са затворени.