КЗЛД: Няма пречка решенията по дисциплинарки срещу адвокати да се публикуват

Няма пречка Висшият дисциплинарен съд да публикува решенията, с които се налагат дисциплинарни наказания на адвокати, ако преди това са заличени личните данни от тях. Това отговори Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Той се допита до комисията, тъй като последното Общо събрание на адвокатите от страната взе решение, с коeто задължи председателя Висшия дисциплинарен съд Добринка Гърневска „да публикува практиката на дисциплинарните съдилища и Висшия дисциплинарен съд в определено място на сайта на Висшия адвокатски съвет, като има предвид пълният текст с мотивите на решенията, със заличени данни, както и решенията на събиранията на съда, които се провеждат два пъти годишно“.

Питането на ВАдС беше дали има нормативни пречки за това публикуване, ако се прави в тази секция на сайта му, в която се влиза само след регистрация и с електронен подпис.

КЗЛД обаче заяви, че след като личните данни от решенията, с които се налагат дисциплинарни наказания, ще бъдат анониминизирани, няма пречка те да бъдат качени и на общодостъпната секция на сайта му. И напомни, че това е „широко приложима практика при публикуване на съдебната практика“.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.