Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж тук).

Това дава началото на 14-дневната кампания, при която всички адвокати в страната трябва да подадат декларация (пълния ѝ текст виж тук), че са запознати с тях и ще ги спазват в работата си. Всеки ще трябва да го направи в колегията, в която е вписан. Срокът се брои от датата на публикуване на правилата, което означава, че до 26 август (включително) всички адвокати ще трябва да са подали декларация, а колегията да го е отразила в специален регистър.

Преди три седмици ВАдС огласи проект на правилата (повече за него можете да си припомните тук) и това възроди опасенията на част от гилдията, че чрез задълженията срещу изпирането на пари адвокатите ще бъдат превърнати в доносници на службите в разрез с основополагащото изискване на професията за опазване на тайната на клиента. Именно опазването на адвокатската тайна беше основният мотив, с който преди дни съветът обяви, че ще сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а точно какво ще е искането ще стане ясно на 18 септември.

Първоначалният прочит на правилата показва, че от тях са премахнати или са редактирани някои от текстовете, които предизвикаха най-голямо смущение в адвокатурата.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.