Полезно в ДВ (бр. 76 от 28.08.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек и Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. Разпоредбите на споразумението ще позволят на работилите или работещи в провинцията български граждани, на които предстои пенсиониране, да се възползват от включените в обхвата му осигурителни права – запазване на придобитите пенсионни права на територията на едната държава и получаване на правото да упражняват тези права на територията на другата държава. 
 
Обнародвани са промени в Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, които предвиждат намаляване на административната тежест за представителните сдружения на потребителите. Предвижда се отпадане на изискването за предоставяне от страна на представителните сдружения на потребителите, при подаването им на заявление за участие в процедура за финансиране, на документи, които могат да бъдат проверени в Търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 

 

 

Коментарите са затворени.