Нова възможност за клиентите на АПИС

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно нов информационен модул „AML Асистент“, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Модулът предоставя достъп до действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики и препоръки на международни организации, решенията на Съда на ЕС и българските съдилища, образци на документация, коментари и други полезни информационни ресурси.
За закупуване на AML Асистент можете да се обърнете към нашия представител Офис Апис на тел. 923 98 00 или да се свържете с нас на тел. 02/980 4827.

Коментарите са затворени.