Държавен вестник, брой 76 от 28.08.2020 г.

Държавен вестник, брой 76 от 28.08.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 76 от 28.08.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 177 за назначаване на полковник Емил Симеонов Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“

Министерство на труда и социалната политика

СПОРАЗУМЕНИЕ в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
НАРЕДБА № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 19 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор-декоратор“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2020 г.

 

Коментарите са затворени.