Държавен вестник, брой 72 от 14.08.2020 г.

Държавен вестник, брой 72 от 14.08.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 72 от 14.08.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи
РЕШЕНИЕ № 556 от 06.08.2020 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България за периода до 2022 г.
Решение № 391 на МС от 8.07.2019 г. за приемане проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019 – 2022 г.

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-9 от 07.08.2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 118 на БНБ от 24.03.2020 г. за пускане в обращение като законно платежно средство на банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г., считано от 4.09.2020 г88

 

Коментарите са затворени.