Старият сaйт на Имотния регистър ще работи до петък

Разплащането през ePay ще е недостъпно през уикенда. Няма да се вадят и е-удостоверения за актуално състояние на фирмите

Старият сайт на Имотния регистър (https://icadastre.bg/) ще функционира до петък 24 юли, включително, предупредиха от Агенцията по вписванията.

И напомнят, че от понеделник 27 юли регистърът ще бъде достъпен само през единния портал – https://portal.registryagency.bg/.

Освен това на 25 и 26 юли (събота и неделя), ще бъде извършена миграция на данни от профилите на ползващите имотния регистър. „За посочения период няма да има възможност за зареждане на нови суми, както и извършване на справки. Във връзка с миграцията, в този период са възможни и временни прекъсвания в работата на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ“, посочват от агенцията.

След 27 юли прехвърлянето на наличните суми в профилите на потребителите ще се заявява индивидуално от всеки регистриран на новия портал чрез функцията „Обединяване на профил“.

През следващия уикенд услугите, свързани с автоматизирано разплащане чрез еРay, ще бъдат недостъпни, в това число и издаването на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър по електронен път.

Агенцията по вписванията напомня, че от 27 юли Имотният регистър и Търговският регистър ще бъдат достъпни в пълната си функционалност само на новия единен портал.

(Информация на Lex.bg)

Коментарите са затворени.