Правната комисия даде зелена светлина на два проекта за промени в ГПК, спря трети и прие изменения в ЗЗД с уговорки

Въвеждане на 10-годишна давност за задълженията на граждани. Процесуалните действия, при които страната повторно използва груби или нецензурни думи, да се смятат за нередовни. Активно използване на видеoконферентната връзка в гражданския, административния и наказателния процес. Това са част от важните изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които днес получиха зелена светлина от правната комисия в парламента.

Тя обаче „отряза“ още на първо четене предложението да се даде възможност за доброволно събиране на вземанията от съдебните изпълнители.

Нов чл. 100а в ГПК срещу обидите и лошия език в съда

Започналата още в началото на годината сага с това как да се прекрати практиката на някои граждани да използват груб или нецензурен език, обиди и заплахи към съдиите и другата страна по делото, е на път да намери окончателно разрешение. Днес вносителят на промените в ГПК в тази връзка – Крум Зарков от БСП заяви, че е крайно време това да се случи, защото е видял с очите си колко голям е проблемът и какви думи и изрази се използват пред съда. „Това е тежка обществена диагноза“, заключи той.

Днес правната комисия се обедини как трябва да бъде решен проблемът. И прие на второ четене в ГПК да бъде създаден нов чл. 100а „Съдържание“, който гласи:

Чл. 100а. (1) Процесуалните действия не може да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации. В този случай те се считат за нередовни.

(2) Алинея 2 не се прилага, когато посочените в тях изрази се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искът.

Депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти предлагат с промени в ЗЗД да се въведе 10-годишна абсолютна давност, с изтичането на която да се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ (пълния текст на законопроекта виж тук). Давността няма да се прилага, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или произтича от непозволено увреждане, или неоснователно обогатяване. От нея няма да се възползват едноличните търговци.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.