Държавен вестник, брой 63 от 17.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 63 от 17.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 63 от 17.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 473 от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Малък плаж – Лозенец“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 474 от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Делфин“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 475 от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Обзор-централен“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 479 от 13.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Кубрат“, разположено в землището на с. Муселиево, община Никопол, област Плевен, на „Тони Тодоров“ – ООД, гр. Перник
РЕШЕНИЕ № 480 от 13.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Ламбурлука“, разположено в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен, на „БАРС“ – АД, гр. Шумен

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
НАРЕДБА № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 96 от 8.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 17460 от 19.12.2019 г. по административно дело № 3316 от 2019 г.
НАРЕДБА № Н-1 от 14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ № 1632 от 31.01.2020 г. по административно дело № 10422 от 2018 г.
НАРЕДБА за медицинската експертиза83

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1838-НС от 16.07.2020 г. относно обявяване на Елена Владимирова Ангелинина за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1843-НС от 16.07.2020 г. относно обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

 

Коментарите са затворени.