Държавен вестник, брой 57 от 26.06.2020 г.

Държавен вестник, брой 57 от 26.06.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 57 от 26.06.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 120 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, на 27 септември 2020 г.
УКАЗ № 121 за награждаване на г-жа Сри Астари Расджид – извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, с ор-ден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 122 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 44-то Народно събрание на 11 юни 2020 г., и мотивитекъм указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 19.06.2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции“, приет с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Технически операции“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 19.06.2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 – 2023 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз21
НАРЕДБА № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз23
НАРЕДБА № 19 от 5.05.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури25
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз27
НАРЕДБА № 75 от 31.05.2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения29
НАРЕДБА № 95 от 4.08.2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал32
НАРЕДБА № 96 от 8.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз37
НАРЕДБА № 98 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 100 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10037 от 01.07.2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г.
ПРАВИЛНИК за приложение на Закона за данък върху добавената стойност45

 

Коментарите са затворени.