Призовкарите да се движат по определен маршрут и със служебен автомобил

Организацията излезе с идеи за защита на служителите при връчване на книжа и съобщения и за отваряне на съдебните палати

Да се определят маршрути за служителите, които трябва да връчват призовки, книжа и съобщения на страните, а те да използват служебните автомобили, включително и тези на Висшия съдебен съвет, които сега не са толкова необходими. Да се насърчат гражданите да посочват електронни адреси за връчването на съдебни книжа. Да се издадат инструкции за действията на призовкарите и мерки за тяхна защита при физическото връчване на документи. Това са само част от предложенията на Съюза на съдиите за безопасността на магистратите, служителите и гражданите при постепенното възстановяване на нормалната работа на съдилищата.

Повод за обръщението на организацията до председателите на съдилищата и Съдийската колегия е решението на кадровия орган от миналата седмица, в което беше указано призовки, книжа и съобщения да се връчват и физически, когато това не може да стане по телефона или на имейл.

В тази връзка от ССБ изтъкват, че решението на колегията е бланкетно и отговорността за безопасността на служителите е оставена на административните ръководители. От организацията посочват, че призовкарите са притеснени, че „в атмосфера на страх от заразяване у гражданите, на които трябва да се връчват призовки и съобщения, както и у техните съседи и управителите на етажните собствености, в които адресатите на съобщенията живеят“, работата им ще бъде значително затруднена. Те се опасяват и че при липса на отворени места с публично достъпни санитарни помещения е трудно поддържането на добра лична хигиена при работата с множество химикалки, листове хартия и др., които се налага постоянно да влизат в контакт с други хора докато те изпълняват задълженията си.

Затова ССБ излиза със серия от предложения за гарантиране на безопасността на служителите и възстановяване на работата на съдилищата.

Една от идеите е в по-големите градове да се създаде организация между различните съдилища за определяне на маршрути на призовкарите, при изпълнението на които те да бъдат придружавани със служебните автомобили, които да управляват сами или да им бъде осигурен шофьор. „Според нас е отговорност на Висшия съдебен съвет да организира наличните автомобили и да ги разпредели между различните съдилища, като при необходимост да използва и собствените си служебни автомобили, от засилената употреба на които в момента няма неотложна нужда за дейността на Съвета“, посочват от ССБ.

Друго предложение е да се използват пресаташетата на съдилищата за организиране на медийна кампания за насърчаване на гражданите и организациите, които са страни по дела, да посочат електронен адрес за връчване на съдебни книжа в случаите, в които законът не предвижда такова задължение. Освен това хората да бъдат уведомени, че служителите започват да връчват съобщения, за да могат гражданите спокойно да им съдействат.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.