Държавен вестник, брой 29 от 27.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 29 от 27.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 29 от 27.03.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за обявяване на извънредно положение

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 23.03.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
РЕШЕНИЕ № 197 от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 198 от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Градина – централен“ – част 2, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 199 от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 200 от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Панорама – север“, община Варна, област Варна

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 10.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)
МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Сливен, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Сливен, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.