Министерство на правосъдието коригира проекта на депутати за криминализиране на нерегламентираните превози

Министерство на правосъдието коригира проекта на депутати за криминализиране на нерегламентираните превози

Министерството на правосъдието (МП) нанесе „корекции“ по предложения от група народни представители от ГЕРБ, БСП и Обединени патриоти проект за изменение на Наказателния кодекс (НК), с който да се криминализират нерегламентираните превози на пътници. Това става ясно от становище на ведомството, депозирано в Народното събрание, в което се казва, че МП  „подкрепя по принцип“ така предложените изменения.

От Министерството припомнят, че основен принцип за създаването на един наказателен състав, чрез който законодателят цели да криминализира определено деяние като престъпление, следва да се отличава от административното нарушение със своята специфика и с по-високата степен на обществена опасност.

В случая предложеният текст за нов чл. 234г от НК, в голяма степен възпроизвежда текста на чл. 93 и сл., чл. 96-966 от ЗАвП. Създаването на нов престъпен състав в НК предполага съобразяване на всички обективни и субективни признаци на състава на престъплението, както и степента на обществената опасност на деянието и на дееца, което ясно да го разграничава от административните нарушения. В тази връзка, ако от народните представители се възприеме необходимост за криминализиране на незаконния превоз на пътници с цел да бъдат защитени по наказателноправен ред обществените отношения, осигуряващи на гражданите безопасен и регламентиран транспорт, предложената проекторазпоредба за нов чл. 234г следва да бъде преформулирана, за да е налице диференциация между административната и наказателната отговорност„, пише в становището на МП.

Коментарите са затворени.