Кабинетът и министрите да могат да искат тълкувателни решения

Министерският съвет и всички министри да могат да сезират двете върховни съдилища с искане да излязат с тълкувателно решение по въпрос, по който има противоречие в практиката. Тази промяна в Закона за съдебната власт подкрепи днес Висшият съдебен съвет.

Измененията в ЗСВ се правят с преходните и заключителни разпоредби на мащабния проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Във ВСС във фокуса на вниманието беше поставено изменението в чл. 125 от ЗСВ, който определя кой може да сезира двете върховни съдилища с искане да приемат тълкувателно решение, освен Министерския съвет и министрите се добавят и „колективните органи на власт, създадени със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон“. Това означава, че и самият ВСС ще получи правото да иска тълкуване от Върховния административен съд при противоречива практика по съдебния закон.

ВСС обаче обърна внимание, че в закона трябва изрично да се уточни, че става дума за централни колективни органи на власт, защото в противен случай това право ще получат и всички общински съвети в България.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.