По-леките наказания за непълнолетните да са по-тежки и да не бъдат задължителни

Съдът да преценява дали навършилите 16 години непълнолетни да получават по-леки наказания при извършени тежки престъпления против личността, а дори и в такива случаи размерът на санкциите да бъде увеличен.

Такива промени в Наказателния кодекс (НК) предлагат депутати от ГЕРБ, след като наскоро премиерът им разпореди да изготвят законопроект. До идеята се стигна след жестокото убийство на 18-годишно момиче в село Галиче, извършено от 17-годишен младеж, който имал и предишни осъждания за телесни повреди. Бащата на жертвата се срещна с Борисов, след което премиерът поиска спешни промени в НК.

В момента чл. 63, ал.2 от НК предвижда, че за навършилите 16 години непълнолетни, наказанията доживотен затвор без замяна и доживотен затвор се заменят с от 5 до 12 години затвор, а лишаването от свобода за повече от 10 години се заменя с от 2 до 8 години затвор. В действащия НК редуцирането на наказанията е задължително и затова предложението на ГЕРБ е замяната вече да е по преценка на съда.

В проекта е записано, че съдът може да наложи наказания като на пълнолетни на подсъдимите над 16 години, ако реши, че в противен случай целите на чл. 36, ал. 1 и чл. 60 НК не могат да бъдат постигнати. Т.е. ако прецени, че ако бъде наказан като непълнолетен, осъденият няма да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, няма да бъде подготвен за общественополезен труд, няма да му се въздействува предупредително и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, няма да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.