Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 1 от 03.01.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение и за изграждане на хангар за съхранение и техническо обслужване на въздухоплавателното средство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 от 27.12.2019 г. за отменяне на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 39 от 2019 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
РЕШЕНИЕ № 810 от 27.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Умата“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на „Фемили – Филибев – С-ИЕ“ – ООД, София

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7143 от 14.05.2019 г. по административно дело № 8989 от 2018 г.
НАРЕДБА № 2 от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

 

Коментарите са затворени.