Административни съдии изследват защо местната власт не изпълнява решенията им

Във ВАС вече се усеща ефектът от промените в АПК – 2000 дела по-малко

Административни съдии ще изследват причините нерядко местната власт да не изпълнява съдебни решения. Начело на проекта, който трябва да установи проблема, е съдията от Върховния административен съд (ВАС) Галина Солакова.

„Оказва се, че на немалко места в страната общините и общинските съвети не изпълняват съдебни решения, каза днес председателят на ВАС Георги Чолаков. Преди години дори е имало случай, в който общински съвет се оправдал, че не е знаел, че изпълнението на съдебните решения е задължително.

Затова съдия Солакова с още 14 свои колеги ще проучат и анализират ефективността на съдебния контрол върху актове на местната администрация. Ще подготвят и доклад, в който ще бъдат обобщени причините за неизпълнението на съдебни решения, с които са потвърдени и отменени административни актове и ще предложат как може да бъде решен проблемът.

Магистратите ще изследват за пет години назад практиката по Закона за устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за администрацията и др.

В рамките на този проект ще бъде направена и оценка на практиката на административните съдилища и ВАС по отношение на ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд. 

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.