Държавен вестник, брой 50 от 25.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 50 от 25.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 50 от 25.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г.
ЗАКОН за изменение на Закона за политическите партии
ЗАКОН за политическите партии
РЕШЕНИЕ за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ – ЕООД, Видин
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на Петър Бойков Витанов
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на Елена Николова Йончева

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 20.06.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 20.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 353 от 19.06.2019 г. за обявяване на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкциятa и оборудванетo на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
МЕЖДУНАРОДЕН кодекс законструкциятa и оборудванетoна кораби, превозващи опаснихимикали в наливно състояние(IBC Code)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкциятa и оборудванетo на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
МЕЖДУНАРОДЕН кодекс законструкциятa и оборудванетoна кораби, превозващи опаснихимикали в наливно състояние(IBC Code)

Министерство на икономиката

СПОРАЗУМЕНИЕ за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
НАРЕДБА № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти

 

Вашият коментар