Личните данни на кандидати за работа се унищожават след 6 месеца. От кога тече срокът?

Личните данни, събрани в процедура по подбор на персонал, може да се пазят най-много 6 месеца, а след това работодателят е длъжен да ги изтрие. Това регламентира от месец Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД), когато бяха обнародвани мащабните изменения в него заради Общия регламент за защита на данните (GDPR). От кога обаче започва да тече срокът, за който всяка фирма трябва да следи?

Този въпрос е поставило длъжностното лице по защита на данните на Българска народна банка (БНБ) на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и е поискало становището ѝ за това как трябва да се прилага чл. 25к от ЗЗДЛ, в който е регламентиран срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал.

Освен него чл. 25к предвижда и че ако работодател, който е търсил служители, е изискал от кандидатите оригинали или нотариално заверени копия на „документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност“, трябва да ги върне на гражданина до 6 месеца след приключването на процедурата по подбор на персонала.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар