Фирма осъди парламента и Агенцията за приватизация за 427 000 лева

Бившият ямболски производител на млечни продукти „Кабиле – ЛБ“ осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) да му платят обезщетения от общо 427 538 лева за вредите, които двете институции са му причинили като са нарушили правото на Европейския съюз.

Решението е на състав на Бургаския апелативен съд с председател Румяна Манкова и членове Събина Христова (докладчик) и Мария Тончева. С него „Кабиле – ЛБ“ печели делото си и на втора инстанция, след като миналата година съдия Добрин Кючуков от Ямболския окръжен съд уважи иска на вече затворилото предприятие и прие, че причинените му имуществени вреди са за 426 538 лева. Тогава обаче съдът в Ямбол осъди парламента и АПСК да платят и още 10 000 лева за неимуществени вреди на фирмата, докато апелативните съдии намалиха това обезщетение на 1000 лева.

Това е поредно заведено дело от приватизирано предприятие заради разпродадено негово имущество, като в основата му стои отмененият през май 2015 г. §8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той даваше възможност на държавата чрез АПСК да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по договор, сключен на основание чл.25 от стария Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар