Президентът „пусна“ промените за конфискацията, излизат в извънреден брой на Държавен вестник

Промените в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), с които гражданската конфискация изрично беше „развързана“ от развитието на наказателния процес, излизат утре в извънреден брой на Държавен вестник.

Те бяха приети експресно от парламента след като на 7 декември 2018 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд излезе с тълкувателно решение, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка пред иска за отнемане на имуществото. То се отнася до отменения тази година и действал от 2012 г. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).

На 20 декември измененията вече бяха гласувани окончателно от депутатите и от тогава се чакаше дали президентът Румен Радев ще наложи вето и ще ги върне за ново обсъждане. На 28 декември обаче държавният глава е подписал указа за обнародването им.

Измененията в ЗПКОНПИ са само от два параграфа. С първия в закона се записва: „Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона.“

Регламентира се и че това правило важи и за неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ.

След произнасянето на тълкувателното решение няколко дела бяха прекратени от съдилищата, тъй като наказателните производства срещу хората, чието имущество държавата иска да отнеме, са или прекратени, или завършили с оправдателна присъда.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар