Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 93 от 09.11.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Валутния закон
ВАЛУТЕН законизм. и доп. _
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г.
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия

Президент на Републиката

УКАЗ № 242 за награждаване на Владимир Николов Пенев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 05.11.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
НАРЕДБА за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
РЕШЕНИЕ № 793 от 06.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 794 от 06.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област Бургас

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ на Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 23 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2308 от 21.02.2018 г. по административно дело № 927 от 2017 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищатаотм. _
Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
РЕШЕНИЕ № 8709 от 27.06.2018 г. по административно дело № 2751 от 2017 г.
НАРЕДБА № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

Поправки

ПРОТОКОЛ за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
Споразумение за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав

 

Вашият коментар