Създадоха механизъм адвокати, загубили професионализма и морала си, да не се връщат в гилдията

Правната комисия прие на второ четене промяна в Закона за адвокатурата (ЗА), с която дава в ръцете на гилдията възможност да не допуска в професията да се връщат хора, които са загубили професионалните и нравствените качества, които се изискват за упражняването ѝ.

С 15 гласа „за“ комисията одобри  предложение на трима депутати от левицата  (Иван Иванов, Явор Божанков и Пенчо Милков), с което чрез Закона за правната помощ се изменя чл. 22 от Закона за адвокатурата. Той урежда кога адвокатът се отписва от колегията и в момента една от хипотезите (в т. 3) предвижда, че това става при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, т.е. за срок от 3 до 18 месеца или до 5 години.

След изменението, направено от правната комисия, т. 3 на първата алинея на чл. 22  вече предвижда, че адвокатът се отписва от колегията „при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, поради загубване на качеството на адвокат, до нов прием по реда на Глава втора“.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар