Новости в „АПИС РЕГИСТЪР+“ за м. септември 2018 г.

В папка „АПИС Регистър“:

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „2018 година“:

  • обществени поръчки – 621 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ => „Публични продажби“ => „2018 година“:

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1984 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка „Върховен административен съд – Решения“:

  • Решения и определения – 1724 бр.

Нов списък в подпапка „Разрешения и лицензии“ => „Агенция по вписванията“:

  • Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-185/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор

Актуализирани изложения от папка „Каталог на изложения“:

  • Международна специализирана изложба ТЕХНО МЕБЕЛ“
  • Международна специализирана изложба „БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ“
  • Международна специализирана изложба Machtech&Innotech (МашТехЕкспо)
  • Изложение „Бебемания“ – търговия на стоки и услуги за бебета и деца
  • Международна специализирана изложба „Българска строителна седмица“

Вашият коментар