Изготвиха помагало за установяване и обезпечаване на незаконно придобито имущество в чужбина

Изготвиха помагало за установяване и обезпечаване на незаконно придобито имущество в чужбина

Практически насоки за прокурорите, разследващите полицаи и агентите относно установяването, проследяването и обезпечаването в чужбина на имущество, придобито от престъпна дейност, издава Прокуратурата на Република България. Изданието се публикува в рамките на Специфична цел 3: „Изпиране на пари“ на проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и справяне с новите предизвикателства в организираната престъпност“, изпълняван от прокуратурата, с финансова подкрепа от Швейцария, чрез Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ръководител на проекта е бившият административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова, а сред авторите на насоките са прокурорите Иванка Которова, Стелияна Атанасова, Росица Слабакова и Камен Михов. В проекта участие са взели експерти от ГДБОП, дирекция „Финансова сигурност“ към ДАНС, МВР и КПКОНПИ.

Помагалото цели да помогне методически на прокурори, разследващи полицаи и агенти за повишаване на квалификацията и успеваемостта им при разследване на пране на пари зад граница.

На първо място изданието изяснява понятията за „имущество“ придобито от престъпна дейност, „замразяване“, „изземване“ и „конфискация“ според международните актове, след това описва правната рамка за международно сътрудничество и нужните действия на прокурора по налагане на обезпечителни мерки по ЗМИП и НПК. В насоките се съдържа и сравнителен анализ между „гражданската конфискация“ и конфискацията по НК, описан е и международният опит при осъществяване на международна правна помощ. Като добра практика е посочен опитът на Швейцария в борбата с изпирането на пари и отнемането на незаконно придобито имущество.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар