Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2018 г.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 76 от 14.09.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 645 от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 646 от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Река Вая“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 647 от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 9 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“
НАРЕДБА № 8 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Козметик“

 

Вашият коментар