Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Решение на Съда по дело C-210/16

Администраторът на фен страница във Facebook отговаря като администратор на данни съвместно с Facebook за обработката на данните на посетителите на своята страница

Понятието „право на лични отношения“ включва правото на лични отношения на дядото и бабата с техните внуци

Правото на обезщетение при голямо закъснение на полет се прилага и за директно свързани полети до трета държава с междинно кацане извън територията на ЕС

За това, че е забавила изпълнението на правото на Съюза в областта на събирането и пречистването на градските отпадъчни води, Италия е осъдена да заплати еднокатно платима сума от 25 милиона евро и имуществена санкция в размер на над 30 милиона евро за всяко шестмесечие забава

Съдът потвърждава, че обредните кланета без зашеметяване могат да се извършват единствено в одобрени кланици

Понятието „съпруг“ по смисъла на разпоредбите на правото на Съюза за свободното пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства обхваща съпрузите от един и същ пол

Не цялата информация, съдържаща се в преписката на орган за финансов надзор, непременно е поверителна

Лице, което е променило пола си, не може да бъде задължено да унищожи брака си, сключен преди тази промяна, за да може да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на предвидената възраст за лица от придобития от него пол

Генералният адвокат Bot предлага на Съда да постанови, че само защото работникът не е поискал да ползва отпуска си не може автоматично да доведе до загуба на правото на финансово обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение

Генералният адвокат Campos Sanchez-Bordona предлага на Съда да обяви, че сам по себе си фактът, че потребителят не е уведомен за предварително въведени услуги за гласова поща и достъп до интернет в SIM карта, предназначена за въвеждане в интелигентни телефони, не представлява нелоялна или агресивна търговска практика, когато потребителят е бил предварително информиран за условията и реда на достъп и цената на посочените услуги

Вашият коментар