Новости в „GDPR Инфо“ през месец май 2018 г.

  1. Въведена е новата разработка:
  • Определяне на водещ надзорен орган

    2. Към разработката „Администратор и обработващ лични данни – понятие, задължения, отговорност. Защита на личните данни при съвместни администратори“ е въведен нов образец:

  • Анекс относно защитата на личните данни между администратор и обработващ

3. Към разработката „Длъжностно лице по защита на данните – изисквания, задачи и отговорности“ е въведен нов образец:

    . Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните (DOC-формат) – утвърден образец от КЗЛД

   4. Към експертната разработка „Средства за правна защита срещу нарушения на Общия регламент относно защитата на данните“ е добавен раздел „Защита на субектите на лични данни при директен маркетинг“

   5. Към експертната разработка „Уведомяване на надзорния орган при нарушения

на сигурността на данните“ е въведен нов образец: 

  • Правила за използване на система за докладване на нарушения“

   6. Към разработката „Организационни и технически мерки за защита на сигурността на личните данни“ са въведени следните нови образци:

. Анекс относно защитата на личните данни към трудов договор

. Анекс относно защитата на личните данни към граждански договор

. Политика за определяне на правилата за достъп до лични данни

. Правила за предаване на лични данни в организацията

. Правила за обработване на лични данни от автобиографии

    7. Към разработката „Даване на съгласие от субекта за обработване на личните му данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните. Оттегляне на съгласието“ са въведени нови образци:

. Декларация – съгласие за обработване на лични данни за статистически цели

. Декларация – съгласие от субект на лични данни за обработване на лични данни при директен маркетинг

 

Вашият коментар