Полезно от ДВ (бр. 31 от 10.04.2018 г.)

В новия 31 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Предвижда се всички плащания към държавните ведомства и бюджетни организации по сметки в Българска народна банка (БНБ) да могат да се правят с карта.

Предвидена е възможност за картови разплащания по сметка в БНБ и на бъдещите толтакси, които ще влязат в сила догодина. Мярката е заложена и в Закона за пътищата предвид значителния размер на очакваните приходи. Сумите ще постъпват направо в сметката на бюджетните организации в Централната банка, като по този начин ще бъде избегнато събирането на тези суми в сметки в банки посредници и последващото им трансфериране в БНБ.

Обнародвани са и промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, които бяха инициирани от Столичната община и главния архитект на града и имат за цел да ограничат безразборното високо застрояване, да се определят места за небостъргачите и да въведат ограничения при строежите в ъглови парцели. Промените включват ясно регламентиране на зони, където няма да има ограничение по отношение на височината на сградите. Народното събрание реши те да бъдат допълнително определени чрез процедура за изменение на Общия устройствен план на града.

Сградите в центъра на столицата няма да са с височина, която да надвишава 50 метра. В зоната около южната дъга те ще са не повече от 15 метра. За останалите части на София максималната височина на застрояване е до 75 метра, но за сградите, надвишаващи 50 метра, ще бъде задължително изготвянето на транспортен анализ. Или, с други думи, строителството на големи офис сгради, хотели, молове и болници в София вече ще се разрешава само при наличие на инфраструктура, която може да поеме транспортните потоци от и към обекта.

Вашият коментар