Държавен вестник, брой 8 от 23.01.2018 г.

Държавен вестник, брой 8 от 23.01.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 8 от 23.01.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 19.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 9 от 11.01.2018 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2018 г.

Министерство на външните работи

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Саудитската комисия за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 4517 от 11.04.2017 г. по административно дело № 5427 от 2016 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
НАРЕДБА № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

Поправка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 29.12.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Вашият коментар