Държавен вестник, брой 14 от 10.02.2017 г.

Държавен вестник, брой 14 от 10.02.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 31.01.2017 г. по конституционно дело № 6 от 2016 г.
ЗАКОН за съдебната власт
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 31.01.2017 г. по конституционно дело № 14 от 2016 г.

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
НАРЕДБА № 15 от 4.12.2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица

Патентно ведомство на Република България

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4211-НС от 03.02.2017 г. относно утвърждаване образец на изборна книга – протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители

 

Коментарите са затворени.