Държавен вестник, брой 85 от 28.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 85 от 28.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 25.10.2016 г. по конституционно дело № 11 от 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 от 21.10.2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини
НАРЕДБА № 4 от 11.01.2001 г. за обращение на фуражните суровини
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи
НАРЕДБА № 44 от 26.11.2001 г. за търговия с комбинирани фуражи
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите
НАРЕДБА № 44 от 7.11.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2016 г.18

 

Коментарите са затворени.