Бавното правосъдие ще струва още 170 000 лева на държавата

imagesНови 170 000 лева ще плати България за бавно правосъдие, съобщи Правен свят. Правосъдният министър Екатерина Захариева е изготвила доклад до Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието (МП) за осигуряване на парите. Те са предвидени в централния бюджет и са за изплащане на обезщетения по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

МП вече е изплатило точната сума от 160 068 лева, които са обезщетения за второто тримесечие на годината.

Мярката за компенсация на пострадали от забавено правосъдие е регламентирана в Закона за съдебната власт. Заявления се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет, след което в 6-месечен срок се извършва проверка и произнасяне, а обезщетенията се изплащат от бюджета на правосъдното министерство след сключено споразумение.

За първото тримесечие на годината бяха изплатени 169  780 лева, което означава, че за половин година обезщетенията за бавно правосъдие са около 340 000 лева. Сметката показва, че обезщетенията са сходни с тези, които държавата е изплатила през 2015 г., когато разходите бяха почти 800 000 лева.

Коментарите са затворени.