ВКС образува ново тълкувателно дело по въпроси, свързани с транспортни престъпления

33031-Court_HammerС разпореждане на председателя на Върховния касационен съд бе добавен въпрос на министъра на правосъдието към въпросите, на които Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд трябва да отговори в рамките на вече образуваното тълкувателно дело № 2/2016 г. за приемане на тълкувателно решение от ОСНК, предават от пресцентъра на ВКС.

 

 

Първоначално делото бе образувано по искане от главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

  1. При индивидуализиране на наказанието на извършител на престъпление по чл. 343 НК, следва ли да се отчита поведението на пострадалия пешеходец, респективно съпричиняването на вредоносния резултат, при определяне начина на изтърпяване на наказанието, с оглед общопревантивния му ефект?
  2. Кога установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл. 343 НК следва да се отчита при определяне степента на обществена опасност на деянието и дееца и обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл. 66 НК, и има значение за приложение на чл. 93, т. 8 НК?
  3. Подлежат ли на възстановяване или обезпечаване несъставомерните имуществени вреди от престъпление по чл. 343 НК, за да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесет и осма от НПК и Глава двадесет и девета от НПК?

Добавеният въпрос по искане от министъра на правосъдието е: Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на по-леко наказание на дееца – водач на моторно превозно средство?

 

Коментарите са затворени.