ВКС потвърди присъдата на подсъдимите, извършили грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци през 1998 г.

33031-Court_HammerС Присъда № 87/18.04.2016 г. по касационно наказателно дело от общ характер № 98/2015 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени въззивното решение по в.н.о.х.д. 2/2014 г. на Военно-апелативния съд, с което е потвърдена първоинстанционната присъда от 07.03.2012 г. по н.о.х.д. № 98/2007 г. на Софийския военен съд, в частите му относно: обвинението по чл. 199, ал. 2, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, произнасянето по гражданските искове, както и относно направените разноски по делото.

 

Съставът на ВКС признава подсъдимите Димчо Димов (бивш сержант), Борис Маринов, Петър Стоянов, Цветко Ненов, Димитър Николов и Божидар Методиев за виновни в това, че на 31.01.1998 г. около 19 часа в с. Чепинци, обл. Софийска, в съучастие като съизвършители отнели чужди движими вещи на обща стойност 90 150 деноминирани лева от владението на Веско Анчов с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и заплашване, грабежът е в особено големи размери и дейците са били въоръжени, поради което и на основание чл. 199, ал. 2, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК ги осъжда на по десет години лишаване от свобода. Съдът определя първоначален „строг” режим за изтърпявана на наказанията в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

Тричленният състав на ВКС осъжда солидарно подсъдимите Димчо Димов, Борис Маринов, Петър Стоянов, Цветко Ненов, Димитър Николов и Божидар Методиев да заплатят на гражданските ищци Веско Анчов и Марина Анчова сумата от 90 150 лева, представляваща обезщетение за претърпени от тях имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва от 31.01.1998 г., както и сумите от по 30 000 лева за всеки от тях, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тях от 31.01.1998 г.

ВКС осъжда солидарно подсъдимите да заплатят държавна такса върху уважените размери на гражданските искове в размер на 6006 лева.

Съдът отхвърля изцяло предявения граждански иск от Надя Георгиева срещу подсъдимите за претърпени от нея неимуществени вреди в размер на 50 000 лева ведно със законната лихва от 31.01.1998 г., като погасен по давност. Съставът на ВКС отхвърля изцяло и предявения граждански иск от Роси Георгиева срещу подсъдимите за претърпени от нея неимуществени вреди в размер на 50 000 лева ведно със законната лихва от 31.01.1998 г., като погасен по давност.

Съдебният състав осъжда подсъдимите да заплатят солидарно направените разноски по делото в размер на 45 291 лева, а подсъдимият Петър Стоянов – и сумата от 1850 лева.

ВКС осъжда подсъдимите да заплатят солидарно направените разноски от гражданските ищци и частни обвинители в размер на 3550 лева.

Съдът остави в сила въззивното решение в останалата му част.

Присъдата не подлежи на обжалване и протестиране.

Коментарите са затворени.